. . . ""

- -


<<< H >>>



II. Skandha

: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ( )14 [6].

, , , , , , , , .

, , , (dharma). , , ., , , , , - ..15. 10 , 10 16. . 58 – 17.

, , – – – 18. .

" " nama-rupa, rupa , nama . (rupa), (chitta-chaitta) (sanskara). (sanskara-skandha), , : ; , , (chitta-vipra-yukta-sanskara)19. 20.



<<< H >>>
: 711
: »


:

 • . . . "" | H IX. Pratitya-samutpada dharma
 • . . . "" | H XII. -
 • . . . "" | H XIII.
 • . . . "" | H XIV.
 • . . . "" | H XV.
 • . . . "" | H XVI. 150
 • . . . "" | H I
 • . . . "" | Abh.KM 150 Anhandlungen f252r die Kunde
 • . . . "" | H II
 • . . . "" | H VII. chetana sanskara,
 • . . . "" | H XI. 150
 • . . . "" | H X.
 • . . . "" | H I.
 • . . . "" | H III. Ayatana ,
 • . . . "" | H IV. Dhatu 18
 • . . . "" | H V. rupa, ,
 • . . . "" | H VI. ayatana
 • . . . "" | H VIII.
 • . . . "" | H ..
 • . . . |
 • . . . | .
 • . . . | 150
 • . . . |
 • . . . |
 • . . . |
 • . . . | . ,
 • . . . |
 • . . . | . , ..
 • . . . | ,
 • . . . | ,



 • ---
  , , -:

  :       
  (BBCode):       
  :       





  .
  - .
  .
  .

  (, ) .

  : , , , , , , , ; ; ; ; ; , , , , , . (), , . .







  Locations of visitors to this page



        < >